Tablet
 •   Doc to go มักไม่สามารถเปิดเอกสาร .pdf ได้
  Download Adobe Reader มาใช้ในการเปิดแทน...
 •   Go keyboard for Lenovo
  Uninstall ออกและ โหลด go keyboard + Thai keyboard มาใช้แทนเมื่อใช้สองอย่างรวมกันหน้าตาจะเหมือน Go keyboard for Lenovo...
 •   Download App จาก Market
  ทำการ Download อีกครั้งในช่วงเวลาอื่น เพราะอาจจะเป็นปัญหาที่ Server ที่ให้บริการ...
PC
 •   เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ได้
  1. ตรวจสอบว่าปุ่ม เปิดเครื่องด่วน นั้นสว่างอยู่
  2. มีไฟสีเหลืองอำพัน
  3. ให้กดปุ่มดังกล่าวเพื่อออกจากโหมด Sleep
  4. เครื่องก็จะรั...
 •   เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ได้
  1. ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายไฟนั้นเสียบอยู่ที่เต้าเสียบไปบนฝาผนัง
  2. ไฟ AC บนฝาผนังที่ลงสายกราวนด์ของคอมพิวเตอร์อย่างแน่นหนา
  3. ลองเปิดเครื่...
Notebook
 •   แบตเตอรรี่หมดเร็ว ใช้ไม่นานก็หมดแล้ว
  แบตเตอรี่หมดเร็ว สาเหตุหลักๆ มาจากนิสัยในการใช้งาน เช่น ดูหนัง ฟังเพลง เป็นต้น เพราะว่า Notebook ต้องใช้ไฟมากในการขับดันเสียงออกมาด้วย ดังนั้นจะทำให้แ...
 •   การทำ calibrate มีวิธีการอย่างไร
  1. เปิดหน้า bios จนเครื่องดับไปเอง แล้วทิ้งไว้ 30 นาฑีเป็นอย่างน้อย
  2. เสียบ jack แล้วboot เครื่องหากไม่มี safe mode ให้เข้า windows จนเรีย...
 •   เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ได้
  1. ตรวจสอบว่าปุ่ม เปิดเครื่องด่วน นั้นสว่างอยู่
  2. มีไฟสีเหลืองอำพัน
  3. ให้กดปุ่มดังกล่าวเพื่อออกจากโหมด Sleep
  4. เครื่องก็จะรั...
Video
 •   วิธิการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเมื่อตัวแปลงไฟ หรือ หม้อแปลงไฟ เกิดเสียง
  ตัวแปลงไฟ หรือ หม้อแปลงไฟ เกิดเสียงหึ่งๆ อย่างไรก็ตาม หากมีเสียงดังขึ้น อาจเกิดปัญหากับหม้อแปลงไฟ หรือคุณภาพของกระแสไฟฟ้า AC
  ข้อควรทราบ: หากเก...
 •   ทำไมกล้องถึงเปิดไม่ได้
  1. ไม่ได้ใส่แบตเตอรี่ แบตเตอรี่หมด หรือใกล้จะหมด วิธีแก้ ใส่แบตเตอรี่ที่ทำการชาร์จจนเต็ม
  2. อาจจมาจากการที่ AC Adaptor ไม่ได้ถูกต่อเข้ากับช่องต...
Camera
 •   กดชัตเตอร์ไม่ลง
  อาจเป็นที่กล้องไม่โฟกัสหรือม่านชัตเตอร์มีปัญหา
  1. ทำความสะอาดขั้วเลนส์และตัวกล้อง
  2. ลองขยับเลนส์ดูให้แน่น ให้สุด
  หากยังพบอาการดั...
 •   มีฝ้าบนเลนส์กล้อง เกิดขึ้นได้อย่างไร
  1. เกิดจากเก็บกล้องไว้ในกระเป๋าเป็นเวลานาน
  2. เกิดจากความชื้น
  3. เกิดจากการเสื่อมของสารเคมีที่ใช้ประกบเลนส์...
 •   ปัญหา SD Card ขึ้นแต่ข้อความให้ Format
  1. สั่ง format ด้วย Windows (เรื่องนี้ต้องตัดสินใจด้วยตัวเองน่ะครับ ทางเราไม่สามารถประกันความแน่นอนได้)
  2. จากนั้นหาโปรแแกรมกู้ไฟล์ฟรีๆ เช่น R...
Projector
 •   หลอดไฟไหม้หรือมีเสียงปะทุ
  เมื่อหลอดไฟหมดอายุการใช้งาน ไส้หลอดไฟจะไหม้ และอาจมีเสียงปะทุดังขึ้น
  หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ เครื่องโปรเจคเตอร์จะไม่สามารถเปิดใช้งานได้
  ...
 •   ภาพหลุดโฟกัส
  1. ปรับแกนโฟกัส (Focus Ring) บนเลนส์ฉาย
  2. ตรวจดูให้แน่ใจว่าหน้าจออยู่ห่างจากเครื่องโปรเจคเตอร์ในระยะที่กำหนด...
 •   โปรเจคเตอร์ไม่สามารถฉายภาพได้
  1. ตรวจดูสาย power ถ้าสายไฟถูกเสียบแน่นหรือไม่
  2. ไฟสถานะบนตัวเครื่องต้องติด
  3. ไฟหลอดภาพทำงาน
  4. ตรวจว่าต่อสาย cable แน่นและถูก...
Internet
Other