Video

  อุปกรณ์

  • ทำไมกล้องถึงเปิดไม่ได้  
  • วิธิการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเมื่อตัวแปลงไฟ หรือ หม้อแปลงไฟ เกิดเสียง  

  การใช้งาน

  • ถ่ายวิดีโอแล้วภาพกระตุก  
  • สำเนาภาพยนตร์ลงบนเทปไปยัง Video CD  
  • เปิดไฟล์ HD ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วกระตุก