Video > อุปกรณ์ > วิธิการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเมื่อตัวแปลงไฟ หรือ หม้อแปลงไฟ เกิดเสียง

วิธิการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเมื่อตัวแปลงไฟ หรือ หม้อแปลงไฟ เกิดเสียง

จำนวนคนดู 93 ครั้ง
วิธิการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเมื่อตัวแปลงไฟ หรือ หม้อแปลงไฟ เกิดเสียง

การแก้ปัญหา

ตัวแปลงไฟ หรือ หม้อแปลงไฟ เกิดเสียงหึ่งๆ อย่างไรก็ตาม หากมีเสียงดังขึ้น อาจเกิดปัญหากับหม้อแปลงไฟ หรือคุณภาพของกระแสไฟฟ้า AC
ข้อควรทราบ: หากเกิดเสียงดังที่แตกต่างในเวลาที่แตกต่างกัน ปัญหาอาจเกิดจากคุณภาพของ กระแสไฟฟ้า AC ในพื้นที่ของท่าน มิฉะนั้นหม้อแปลงไฟอาจเสียหาย หากหม้อแปลงไฟเสียหายจำเป็นต้องใช้บริการศูนย์บริการ