Camera > อุปกรณ์ > ปัญหา SD Card ขึ้นแต่ข้อความให้ Format

ปัญหา SD Card ขึ้นแต่ข้อความให้ Format

จำนวนคนดู 674 ครั้ง
ปัญหา SD Card ขึ้นแต่ข้อความให้ Format

การแก้ปัญหา

1. สั่ง format ด้วย Windows (เรื่องนี้ต้องตัดสินใจด้วยตัวเองน่ะครับ ทางเราไม่สามารถประกันความแน่นอนได้)
2. จากนั้นหาโปรแแกรมกู้ไฟล์ฟรีๆ เช่น Recuva ซึ่งเป็นโปรแกรม Recovery ฟรีโปรแกรมตัวหนึ่ง เป็นต้น
3. download และ ติดตั้งโปรแกรม
4. สั่งรันโปรแกรมเพื่อกู้ไฟล์
5. หลังจากพบ และสั่งกู้ไฟล์ ให้ทำการบันทึกในโฟลเดอร์ใน ฮาร์ดดิสก์ของเราแทน
ถ้าต้องการใช้ไฟล์นั้นๆ ใน SD Card ให้ทำการ copy ใส่ในภายหลัง