Camera > อุปกรณ์ > มีฝ้าบนเลนส์กล้อง เกิดขึ้นได้อย่างไร

มีฝ้าบนเลนส์กล้อง เกิดขึ้นได้อย่างไร

จำนวนคนดู 76 ครั้ง
มีฝ้าบนเลนส์กล้อง เกิดขึ้นได้อย่างไร

การแก้ปัญหา

1. เกิดจากเก็บกล้องไว้ในกระเป๋าเป็นเวลานาน
2. เกิดจากความชื้น
3. เกิดจากการเสื่อมของสารเคมีที่ใช้ประกบเลนส์