Projector > อุปกรณ์ > โปรเจคเตอร์ไม่สามารถฉายภาพได้

โปรเจคเตอร์ไม่สามารถฉายภาพได้

จำนวนคนดู 52 ครั้ง
โปรเจคเตอร์ไม่สามารถฉายภาพได้

การแก้ปัญหา

1. ตรวจดูสาย power ถ้าสายไฟถูกเสียบแน่นหรือไม่
2. ไฟสถานะบนตัวเครื่องต้องติด
3. ไฟหลอดภาพทำงาน
4. ตรวจว่าต่อสาย cable แน่นและถูกต้องดี
5. ถ้าทำตามทั้งหมดแล้วยังไม่ขึ้นภาพอีก เครื่องอาจเสีย ให้ติดต่อช่างซ่อม