Projector > อุปกรณ์ > หลอดไฟไหม้หรือมีเสียงปะทุ

หลอดไฟไหม้หรือมีเสียงปะทุ

จำนวนคนดู 458 ครั้ง
หลอดไฟไหม้หรือมีเสียงปะทุ

การแก้ปัญหา

เมื่อหลอดไฟหมดอายุการใช้งาน ไส้หลอดไฟจะไหม้ และอาจมีเสียงปะทุดังขึ้น
หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ เครื่องโปรเจคเตอร์จะไม่สามารถเปิดใช้งานได้
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนชุดหลอดไฟ ในการเปลี่ยนหลอดไฟ โปรด ติดต่อช่างผู้มีความชำนาญ มาเปลี่ยนหลอดไฟเครื่อง