Tablet > Hardware > ข้อดีของ Tablet PC

ข้อดีของ Tablet PC

จำนวนคนดู 2731 ครั้ง
ข้อดีของ Tablet PC

การแก้ปัญหา

1. ขนาดเล็ก พกพาสะดวก น้ำหนักเบา
2. แบตเตอรี่ทำงานได้ยาวนานกว่า
3. บางรุ่นสามารถหมุนหน้าจอได้ บางรุ่นสามารถแยกแป้นพิมพ์ออกจากกันได้
4. สามารถใช้ปากกาดิจิตอลหรือปลายนิ้วสัมผัสสั่งงานได้โดยตรงจากหน้าจอ
5. สามารถเขียนด้วยลายมือด้วยปากกาดิจิตอลและแปลงเป็นตัวอักษรได้อัตโนมัติ
6. Microsoft Office ก็มีรุ่นที่รองรับกับ Tablet PC โดยเฉพาะเช่นกัน
7. มีโปรแกรมเสริมอื่นๆ อีก ที่รองรับการใช้งาน Tablet PC
8. สะดวกและเหมาะสำหรับการนำเสนอ เพราะขนาดบางเบา แถมหมุนหน้าจอได้ระหว่างการนำเสนองาน