PC > Power Supply > เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ได้

เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ได้

จำนวนคนดู 44 ครั้ง
เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ได้

การแก้ปัญหา

1. ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายไฟนั้นเสียบอยู่ที่เต้าเสียบไปบนฝาผนัง
2. ไฟ AC บนฝาผนังที่ลงสายกราวนด์ของคอมพิวเตอร์อย่างแน่นหนา
3. ลองเปิดเครื่องดูใหม่ ถ้ายังไม่ติดอีก Power Supply อาจเสีย