Notebook > Battery > การทำ calibrate มีวิธีการอย่างไร

การทำ calibrate มีวิธีการอย่างไร

จำนวนคนดู 68 ครั้ง
การทำ calibrate มีวิธีการอย่างไร

การแก้ปัญหา

1. เปิดหน้า bios จนเครื่องดับไปเอง แล้วทิ้งไว้ 30 นาฑีเป็นอย่างน้อย
2. เสียบ jack แล้วboot เครื่องหากไม่มี safe mode ให้เข้า windows จนเรียบร้อย
3. กด sw ปิดเครื่อง สักครู่แล้วกดเปิด แล้วเลือก safemode เมื่อบู๊ตเสร็จแล้ว ห้ามใช้งานห้ามไฟตกห้ามกระพริบ จนแบตเต็ม ปล่อยให้ชาร์ตต่ออีกอย่างน้อย 1 ชม.
4. กดสวิตส์ปิดอีกครั้ง ทิ้งไว้ 30 นาที ห้ามดึงปลั๊กออก ปล่อยชาร์ตไปก่อน
5. กดสวิตส์เปิด แล้ว boot เข้า safemode เมื่อนิ่งแล้วให้ดึง jack ออก แล้วปล่อยให้แบตหมดอีกครั้ง ระหว่างนี้ห้ามใช้งานเครื่อง
6. เมื่อแบตหมดให้ถอดแบตออก ประมาณ 1 ชม. แล้วเสียบชาร์ต เปิดเครื่อง เข้า mode ธรรมดา ชาร์ตจนเต็ม และสามารถใช้ได้ตามปรกติ