Video > อุปกรณ์ > ทำไมกล้องถึงเปิดไม่ได้

ทำไมกล้องถึงเปิดไม่ได้

จำนวนคนดู 45 ครั้ง
ทำไมกล้องถึงเปิดไม่ได้

การแก้ปัญหา

1. ไม่ได้ใส่แบตเตอรี่ แบตเตอรี่หมด หรือใกล้จะหมด วิธีแก้ ใส่แบตเตอรี่ที่ทำการชาร์จจนเต็ม
2. อาจจมาจากการที่ AC Adaptor ไม่ได้ถูกต่อเข้ากับช่องต่อ วิธีแก้ ต่อ AC adaptor เข้ากับช่องต่อ